Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 170
Na stránce:
 • 30.5.2019 Odstraňte bariéry z veřejného prostoru. Požádat si můžete o grant
  Napadá vás, jak pomoci osobám se sníženou schopností pohybu při jejich každodenních aktivitách? Zpracujte do 9. července 2019 svůj nápad a požádejte město o finanční podporu. Praha na projekty odstraňování bariér může v rámci grantů rozdělit až pět milionů korun.
 • 30.5.2019 Na nádraží Bubny vznikne Památník ticha
  Nádraží Praha–Bubny čeká revitalizace, v rámci které zde vznikne Památník ticha připomínající vyhlazování židovského obyvatelstva nacisty. Právě z tohoto pražského nádraží totiž odjížděly transporty do ghett a koncentračních táborů. Hlavní město zahájilo přípravu výběrového řízení na zhotovitele celého záměru.
 • 29.5.2019 Ekocentrum Prales slaví druhé narozeniny, pozvalo děti a otevřelo nový objekt Dřevák
  Dnes, 29. května 2019, se v ekocentru Prales v Praze 19 za účasti náměstka primátora hlavního města Prahy Petra Hlubučka slavnostně otevřelo nové zázemí pro ekologickou výchovu, které nese jméno Dřevák. Zprovoznění nového objektu je součástí oslav druhého výročí otevření ekocentra Prales, které provozují Lesy hl. m. Prahy.
 • 28.5.2019 Plocha zeleně v Praze se opět zvětšila
  Nejen Praha, ale i celá Evropa čelí v posledních letech podle mnoha studií klimatické změně. Jedním z účinných prostředků, jak klimatické změně a jejím negativním účinkům aktivně bránit, je zvyšování podílu ploch pokrytých zelení různých kategorií. Hlavní město v této oblasti dlouhodobě pracuje na zlepšení podmínek a díky mnohaleté snaze se podařilo postupně nově ozelenit plochu více než 270 hektarů, což je takřka stejná plocha, jakou má Kunratický les. Nejnovější vybudované zelené plochy se nacházejí v Satalicích.
 • 28.5.2019 Stav pražského veřejného osvětlení se za uplynulý rok zlepšil
  Veřejné osvětlení v Praze, jehož síť čítá více než 135 tisíc světelných míst, od 1. 6. 2018 provozuje a udržuje společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. První rok její činnosti lze hodnotit úspěšně, o čemž svědčí zejména snížení poruchovosti veřejného osvětlení.
 • 27.5.2019 Připravuje se sjednocení označníků zastávek veřejné dopravy
  Hlavní město má v současné době značné množství typů označníků zastávek používaných v systému Pražské integrované dopravy (PID). Záměrem dnes schváleného tisku, který městské radě předložil náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr, je úprava designu označníků a vytvoření jejich technické dokumentace současně s technickou dokumentací odjezdového panelu PID. Účelem schváleného tisku je tak budoucí modernizace a sjednocení vzhledu.
 • 27.5.2019 V Galerii Lucerna začala výstava Ideální Velká/Malá Praha, 1919/2019
  Ode dneška do soboty 1. června se v Galerii Lucerna představí porovnání pražských plánů „na prahu jednoho věku“. Doprovodné kolokvium, které kromě pohledů na územní plánování přiblíží také inspirativní osobnost výjimečného architekta, urbanisty a filmaře Maxe Urbana, se koná v Kině Lucerna 29. května 2019.
 • 24.5.2019 Staroměstské náměstí bude fandit českým hokejistům v boji o medaile
  Staroměstské náměstí v Praze se v sobotu 25. května opět stane centrem všech fanoušků hokeje. Společnost Taiko na základě zadání Magistrátu hlavního města Prahy připravuje živé přenosy závěrečných zápasů z letošního mistrovství světa v hokeji na Slovensku, dnes po poledni začíná instalovat pódium a velkoplošnou obrazovku o rozměrech 9 x 5 metrů.
 • 24.5.2019 Cvičení Botič 2019 a Rokytka 2019 prověřila připravenost Prahy na povodně
  Jako správci malých vodních toků na území hlavního města zorganizovaly Lesy hl. m. Prahy ve dnech 14. a 16. května dvě povodňová cvičení. Během nich se prověřovala připravenost obcí a dalších odpovědných subjektů na povodně, které by mohly nastat na vodních tocích Botič a Rokytka.
 • 24.5.2019 Praha má Plán mobility do roku 2030
  Pražští zastupitelé dnes schválili Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – dokument, který prostřednictvím 242 konkrétních opatření v dlouhodobém horizontu řeší snadnější spojení metropolitní oblasti s hlavním městem, celkové zklidnění dopravy, rozvoj elektromobility a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti v dopravě. Opatření v rámci projektu Polaď Prahu celkem za zhruba 113 miliard korun upraví mobilitu v Praze a jejím okolí až do roku 2030.
Celkový počet: nejméně 170
Na stránce: