Uzavřen bude parkovací pruh a pravý okraj jízdního pruhu ve stavbou dotčeném úseku komunikace ve směru z centra. Zachován bude minimální průjezdní profil 3,50 m.

Investorem této stavební akce je společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,

zhotovitelem společnost PROCKERT & HYNEK, a. s.