Ve směru z centra bude uzavřen pravý jízdní pruh a část levého jízdního pruhu v úseku přilehlém ke křižovatce s účelovou komunikací, provoz bude veden částečně po tramvajovém tělese.

Ve směru do centra bude naproti křižovatce s účelovou komunikací uzavřen pravý jízdní pruh.

Investorem této stavební akce je společnost Tulipa City, s r. o., zhotovitelem společnost Metrostav, a. s.