Stavba bude probíhat po etapách, průjezd zůstane zachován, avšak s omezením na jeden jízdní pruh.

Investorem této stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. D+Z s.r.o.