Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude v obou směrech částečně uzavřen jeden jízdní pruh. Jedná se o úsek komunikace v délce cca 70 m za křižovatkou s ul. Moskevská směr centrum a za křižovatkou s ul. Oblouková směr z centra. Průjezd bude umožněn parkovacím pruhem.

Investorem stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.