Expozice přibližuje podobu Prahy a život jejích obyvatel za vlády Lucemburků. Pozornost je věnována hlavně zakladatelské činnosti císaře Karla IV. Návštěvník nahlédne do středověkého města nejen prostřednictvím dobových předmětů, ale i pomocí hmotových i virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí dobové představy i zrealizované záměry císaře Karla IV., především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského.

„Při příležitosti oslav 700 let od narození krále českého, císaře římského, Karla IV., které se konaly s nezbytnou podporou hlavního města Prahy a za velkého úspěchu minulý rok, otevřelo Muzeum hlavního města Prahy v prosinci 2016 unikátní výstavu s názvem „Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“. Stálá expozice je navíc umístěna v samotném srdci historické Prahy, v Domě U Zlatého prstenu nedaleko Staroměstského náměstí. Výstava, která není zaměřená pouze na osobu Karla IV., ale na lucemburskou Prahu ve středověkém kontextu, nyní vchází do své další etapy pod názvem „Praha Karla IV. – středověké město“. Praha, jako jediné město, založilo muzeum věnované této, v české historii, jedné z nejvýznamnějších osobností. Nyní pokračujeme v našem předsevzetí rozšiřovat a rozvíjet tuto novou stálou expozici o nové exponáty a interaktivní prvky, které odpovídají nejmodernějším vědeckým poznatkům. Všichni návštěvníci, Pražané, tuzemští i zahraniční turisté, mají tak výjimečnou možnost vhledu do jednoho z nejvýznamnějších období naší historie,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Návštěvníci expozice uvidí řadu cenných exponátů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy i dalších institucí, získaných nejčastěji archeologickou činností. Mohou se tak v této expozici seznámit se způsobem života ve středověku, se způsobem bydlení, odívání, stolování, vaření a podobně. K vystaveným unikátům patří poutní odznak z druhé poloviny 14. století, dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. Zaujmou ale např. i středověké skleněné poháry a číše, klíče, hračky, součásti ošacení a ozdob či doklady řemeslné výroby z tohoto období.