Hosty tiskové konference byli Ivan Kabický, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, poslankyně a předsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Helena Langšádlová, MUDr. Anna Mydlilová, předsedkyně Laktační ligy, a fotograf a cestovatel David Švejnoha, autor souboru snímků na podporu kojení.

Kojení je stavebním kamenem výživy dítěte. Od roku 2002, doporučuje Světová zdravotnická organizace (dále jen WHO) a mnoho dalších vládních a odborných organizací výlučné kojení po dobu 6 měsíců následované komplementární výživou (podávání pevné stravy spolu s mateřským mlékem) jako optimální výživovou praktiku kojenců  pro dosažení odpovídajícího růstu, vývoje a zdraví (WHO 2002). Od té doby se tímto doporučením řídí většina světa. V roce 2003 bylo následováno toto doporučení vládami většiny zemí Evropské unie.

„Už dvě desítky let se pod záštitou Světové aliance na podporu kojení koná Světový týden kojení. Jsem poctěn, že můžeme tento projekt podpořit a ukázat všem matkám, jak je významný vliv výživy na veřejné zdraví a rovněž důležitost kojení pro vznik základního lidského pouta, vazby mezi matkou a dítětem, který trvá po celý život,“ uvedl náměstek primátora Ivan Kabický.

Předsedkyně Národního laktačního centra v pražské Thomayerově nemocnici, MUDr.Anna Mydlilová připomenula: „Globální strategie výživy kojenců a malých dětí  letos slaví 20. výročí.  I naše země tuto strategii v roce 2002 přijala, praxe je však trochu jiná, o čemž svědčí i nízké počty plně  kojených dětí v 6 měsících, pouhých 16,8 % (2010). To bohužel neodpovídá doporučení WHO. Řada zemí usiluje o návrat ke kojení a nízké počty kojených dětí ve své zemi považují za krizi veřejného zdraví, krizi zdravotníků a poskytovatelů péče. Všichni zdravotníci, matky, plátci zdravotní péče by si měli být vědomi, jakým zásadním způsobem mateřské mléko dítě i matku chrání před nemocemi, jak zlepšuje vývoj dítěte a zlepšuje tak elitu dané země. A v neposlední řadě je třeba zdůrazňovat, že kojení je zároveň velmi ekologické a ekonomické,“ uvedla MUDr. Mydlilová a zároveň připomenula, že touto iniciativou si Česká republika připomíná 10. výročí Globální strategie výživy kojenců a malých dětí, dále již 20. výročí od zahájení oslav Světového týdne kojení a 20. výročí Baby Friendly Hospital Initiative v ČR.

Tisková konference zároveň odstartovala další část unikátní putovní, fotografické výstavy Veřejné zdraví začíná kojením, kterou organizuje firma Bayer s Laktační ligou s cílem upozornit na význam kojení. V týdnu od 24. září budou fotografie například k vidění v mobilních stanech na pražském Náměstí Republiky v rámci výstavy Praha očima dětí. Dále výstava poputuje do Oblastní nemocnice Turnov a řady dalších míst po celé zemi.

U příležitosti světového a českého týdne kojení připomenula Laktační liga řadu varovných skutečností týkajících se statistik kojených dětí v ČR a podpory kojení v naší zemi.

Další informace uvádíme v příloze.