Úřad byl na cenu Mosty nominován za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Vítězové 14. ročníku cen Mosty budou slavnostně vyhlášeni a ceny předány 16. března 2017 od 15 hodin v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.

Digitální mapa přístupnosti získala nominaci také v soutěži Zlatý erb, jejímž cílem je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy. Ta spočívá v rozvoji informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a v přispění k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky.

Slavnostní ceremoniál k vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb a JuniorErb 2017 za kraj Hl. m. Praha se uskuteční ve středu 29. března od 18.30 v Rezidenci primátorky na Mariánském náměstí.

Nominovaná Mapa přístupnosti je dostupná v odkazu: http://mapapristupnosti.cz/.