Cenu Mosty 2016 dostal pražský magistrát za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci s organizacemi zaměstnávající osob se zdravotním postižením.

Ve 14. ročníku soutěže bylo nominováno celkem 44 projektů, aktivit, činů a osobností, uděleny byly čtyři ceny.