Už mi dochází trpělivost s neustálým vyhrožováním blokádami. Takže, jakmile budeme mít od 4. října 2017 nové, zásadní možnosti, se kterými můžeme proti nepoctivým taxikářům postupovat, chci je v maximální míře využít. Domnívám se, že by mělo platit »padni komu padni«. Tedy, pokud někdo podniká nepoctivě, musí na to doplatit. Zadala jsem příslušnému magistrátnímu odboru, aby razantně zvýšil kontroly, které nyní mohou být opravdu efektivní. Velká část řidičů taxi v posledních dnech jezdí s posunutými »transparenty« taxi. Chtějí tak dát najevo svůj nesouhlas s blokádami, věřím, že právě oni zvýšení kontrol ocení,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

Zvýšení počtu kontrol proběhne plošně, magistrát se ale výrazně zaměří především na Pařížskou ulici, Hlavní nádraží a další nechvalně známá místa. „Kontrolovat budeme jak řidiče klasických taxislužeb, tak ty, kteří jezdí pro některou z nových platforem. Nyní neexistuje legislativa, která by určovala, že se má na nové platformy nahlížet jinak, proto k nim musíme přistupovat jako k standardní taxislužbě,“ vysvětluje primátorka Krnáčová.

Zmíněná novela zákona například umožnívyužívat pravidlo tzv. jednou a dost. Při podezření na závažné porušení předpisů, bude možné odebrat taxikářskou licenci přímo na místě. Dále, když kontrola odhalí, že je služba prováděna bez platné licence, bude se jednat o trestný čin. Novinky se týkají i udělování kaucí, které jsou nyní v pravomoci Policie ČR. Nově budou mít možnost ukládat kauce Městská policie i magistrátní úředníci, a to nejen dopravcům, ale nově i fyzickým osobám. Při zjištění provinění proti platným pravidlům, lze přímo na ulici uložit fyzické osobě kauci až do výše 100 tis. Kč. V případě jejího neuhrazení je možné zabránit vozidlu v odjezdu.

Pražský zastupitel Patrik Nacher k současné situaci dodává: „Pokud k protestu opravdu dojde, bude to ta nejhorší rána, kterou si mohli dát sami taxikáři. Absolutně ztratí reputaci a ukáže se, že řeči o tom, jak nechtějí, aby se jejich protest dotýkal běžných lidí, jsou jen prázdné fráze. Navíc svojí aktivitou dělají tu největší reklamu právě UBERu. Protestující by si měli uvědomit, že jednají absolutně proti zájmu všech taxikářů, i když se tváří, že hájí jejich zájmy.“

„Jsem také ráda, že bylo vyslyšeno naše volání po tom, aby se problematika digitálních a sdílených ekonomik konečně začala intenzivně řešit na vládní úrovní. Příští týden je na Úřad vlády svoláno první jednání. Jsem  přesvědčená, že nyní už všichni chápou, že celou věc není dobré dále odkládat,“ dodala Adriana Krnáčová.

Novela zákona o silniční dopravě
oblast změny podle zákona do 4. 10. 2017 po novele zákona od 4. 10. 2017
zpřísnění spolehlivosti, která je podmínkou pro vydání průkazu řidiče taxislužby ztráta spolehlivosti, jestliže v posledních 5 letech mu bylo prokázáno opakované porušení zákona (musí se jednat o stejný delikt v zákoně uvedený) pro ztrátu spolehlivosti stačí jeden v zákoně uvedený delikt v průběhu 3 let
povinnosti tzv. drink servisů (odvoz klientova vozu z restaurace) povinnost řidiče mít u sebe pouze průkaz řidiče taxislužby řidič musí mít u sebe koncesní listinu, průkaz řidiče taxislužby a musí na požádání vydat stvrzenku o výši jízdného
přílohy k žádosti o průkaz řidiče taxislužby u cizinců trvalý pobyt v ČR, trestní rejstřík ČR a karta řidiče trestní rejstřík ze státu, jehož je občanem, nebo pokud ten stát nevede trestní rejstřík, tak čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem domovského státu
oprávnění vybírat kauce pouze příslušník PČR příslušník PČR, strážník MP a kontrolní pracovník Magistrátu
pokuty pro fyzické osoby až 50.000 až 100.000
možnost ukládat kauce pouze dopravci dopravci a fyzické osobě (černý taxikář - i řidič UBERu bez dokladů)
zadržení průkazu na ulici při podezření z vyjmenovaných porušení zákona a tím zabránění ve výkonu práce řidiče taxislužby k zadržení není nikdo oprávněn zadržet průkaz může příslušník PČR, strážník MP a kontrolní pracovník Magistrátu