Na webových stránkách pražského magistrátu si mohou lidé dohledat, kdo přesně jsou členové orgánů u městských společností a jaké mají předpoklady pro tuto funkci. V rámci zvyšování transparentnosti města byl přes letní prázdniny zveřejněn přehled akciových společností plně vlastněných hlavním městem Prahou a akciových společností s částečným majetkovým podílem hlavního města Prahy. Vedení města tím naplňuje své programové prohlášení.

Z iniciativy radního pro oblast bydlení a transparentnosti Adama Zábranského magistrát zveřejnil na portálu hl. m. Prahy již většinu životopisů funkcionářů z představenstev a dozorčích rad městských společností, zbylé životopisy budou brzy následovat. „Plníme koaliční prohlášení, kde jsme se zavázali, že do orgánů městských společností budeme dosazovat pouze kompetentní osoby a že tito členové orgánů zveřejní základní údaje ze svých životopisů. Každý si tak bude moci ověřit, že nepokračujeme v systému politických trafik, který fungoval v minulosti,“ uvádí radní Zábranský.

Hlavní město Praha je stoprocentním vlastníkem nebo má majetkový podíl v 18 společnostech – mimo jiné jde o společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, Operátor ICT nebo Kolektory Praha. Už dříve takto vedení města spustilo informační majetkový portál, který vedl k větší transparentnosti nakládání s majetkem hlavního města. Informace o členech představenstev a dozorčích rad jsou tak dalším krokem ke zprůhlednění fungování úřadu. 

„Ve volbách jsme občanům slíbili, že budeme prosazovat transparentní hospodaření města a transparentní obsazování městských firem odborníky. Zveřejněním těchto údajů plníme své sliby. Občané Prahy nyní budou lépe vědět, kdo je v městských firmách zastupuje a kdo hospodaří s městskými penězi,“ dodává pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová.

Životopisy představitelů městských společností si můžete prohlédnout na webové adrese: www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/mestskespolecnosti/index.html