Novela zákona platí od 4. října a prvních devět kontrol řidičů taxi i UBERu provedl magistrát hned druhý den. Od 4. října do dnešního dne magistrát uskutečnil 140 kontrol řidičů taxislužby a 40 kontrol řidičů využívajících aplikaci UBER.

„Od začátku října jsme zvýšili počet kontrol, protože nám zákon dal nové možnosti, jak postihovat nepoctivé taxikáře. Například můžeme na místě odebrat licenci, což se už několikrát i stalo. Ta čísla jsou poměrně pozitivní, ale nedělám si iluze, že bychom nepoctivé taxikáře za těch několik týdnů z Prahy vyhnali. Hodně se o intenzivních kontrolách mluvilo i v médiích, tak spíše předpokládám, že si taxikáři nyní většinou dávají pozor, aby bylo z jejich strany vše pořádku. I to je ale dobrá zpráva a my budeme v kontrolách i nadále pokračovat,“uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

„Praha se nachází v první linii problematiky taxislužby a v opatřeních, které máme možnost dělat, činíme opravdu maximum. A je to vidět mimo jiné i v množství kontrol. Kontroly jsou samy o sobě represivním nástrojem, ale díky medializaci se z nich stává efektivní preventivní opatření. Musíme však apelovat na příslušná ministerstva, aby urychlila řešení právního rámce tzv. digitální ekonomiky. Byl bych nerad, aby Praha zůstala v hledání řešení osamocena,“ dodal pražský zastupitel Patrik Nacher, který problematikou taxi zabývá.

TAXI - 140 kontrol
Kontroly řidičů taxi prokázaly ve 12 případech porušení zákona o silniční dopravě. Nejčastěji šlo o nezaznamenání skutečného průběhu přepravy a nepořízení záznamu o přepravě. V jednom případě došlo k porušení zákona o cenách, tedy k předražení. Úředníci dále uložili 2 kauce v celkové výši 115 000 korun a zadrželi 2 průkazy řidiče taxislužby.

UBER - 40 kontrol
Při kontrolách řidičů UBERu bylo ve všech případech zjištěno porušení zákona o silniční dopravě a v 16 případech došlo k porušení zákona o cenách – předražení. Dále magistrátní úředníci uložili 4 kauce v celkové výši 250 000 korun a zadrželi 10 průkazů řidiče taxislužby.

V případě porušení zákona o silniční dopravě se nejčastěji jedná o situace, kdy vozidlo není vybaveno taxametrem, není označeno jako vozidlo taxi nebo nemá viditelně umístěný ceník.

Pokud kontroly magistrátu vztáhneme k počtu řidičů, je patrné, že jsou poměrně rozdělené. Pražských řidičů taxi je zhruba 8 300 a počet 140 kontrol představuje 1,7 % všech řidičů. Počet řidičů UBERU se odhaduje kolem 2 000 a počet 40 kontrol tak představuje 2 % řidičů.

Kontroly provádí i městská policie
Kontroly taxi provádí strážníci pražské městské policie. Od 1. října do 26. října uskutečnili strážníci celkem 1 174 kontrol řidičů taxi. V rámci těchto kontrol zjistili celkem 156 přestupků. Za tato přestupková jednání strážníci v příkazním řízení na místě uložili celkem 117 blokových pokut za 54 600 korun, ve 36 případech řešili přestupek oznámením správnímu orgánu a ve 3 případech uložili vyrozumění o podezření ze spáchání přestupku. Vedle toho provedli strážníci, převážně v centru metropole, denně desítky až stovky kontrol řidičů taxi s ohledem na parkovací kázeň.

Novela zákona o silniční dopravě
oblast změny podle zákona do 4. 10. 2017 po novele zákona od 4. 10. 2017
zpřísnění spolehlivosti, která je podmínkou pro vydání průkazu řidiče taxislužby ztráta spolehlivosti, jestliže v posledních 5 letech mu bylo prokázáno opakované porušení zákona (musí se jednat o stejný delikt v zákoně uvedený) pro ztrátu spolehlivosti stačí jeden v zákoně uvedený delikt v průběhu 3 let
povinnosti tzv. drink servisů (odvoz klientova vozu z restaurace) povinnost řidiče mít u sebe pouze průkaz řidiče taxislužby řidič musí mít u sebe koncesní listinu, průkaz řidiče taxislužby a musí na požádání vydat stvrzenku o výši jízdného
přílohy k žádosti o průkaz řidiče taxislužby u cizinců trvalý pobyt v ČR, trestní rejstřík ČR a karta řidiče trestní rejstřík ze státu, jehož je občanem, nebo pokud ten stát nevede trestní rejstřík, tak čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem domovského státu
oprávnění vybírat kauce pouze příslušník PČR příslušník PČR, strážník MP a kontrolní pracovník Magistrátu
pokuty pro fyzické osoby až 50.000 až 100.000
možnost ukládat kauce pouze dopravci dopravci a fyzické osobě (černý taxikář - i řidič UBERu bez dokladů)
zadržení průkazu na ulici při podezření z vyjmenovaných porušení zákona a tím zabránění ve výkonu práce řidiče taxislužby k zadržení není nikdo oprávněn zadržet průkaz může příslušník PČR, strážník MP a kontrolní pracovník Magistrátu