/zpráva ze 4. jednání Rady hl. m. Prahy 29. ledna 2013/

„Nepovažujeme za vhodné pronajímat pozemek pro projekt, který je v rozporu s naší i mezinárodní legislativou, neboť pro evropské země není možné vydat povolení dovozu pro delfíny pocházející z volné přírody, pokud jsou dováženi pro komerční účely. A vystoupení pro veřejnost zcela jistě komerční účel je,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Podle primátora hrozí, že by se zde mohlo jednat nejen o zneužívání zvířat, ale především o velmi neetickou snahou vydělávat na postižených lidech. „Nabízené terapeutické plavání s delfíny – jednorázově v délce sedmi minut - a jeho léčebné účinky jsou sporné. Navíc zde hrozí riziko onemocnění, protože není vhodné tuto metodu provádět s delfíny, kteří zároveň vystupují pro veřejnost,“ dodal primátor Svoboda s tím, že zvířata budou dva až třikrát denně cvičit v cirkuse, budou převezena na tisíce kilometrů a jejich původ je neznámý.

Proti „Delfínímu cirkusu“ jsou nejen radikální ochránci práv zvířat, ale i seriózní ochranářské organizace a v neposlední řadě i ředitelé českých a slovenských zoologických zahrad. Samotný chov je nesmírně náročný od zajištění správného chemického složení vody v nádržích až po jejich velikost. I ty největší nádrže nejsou schopny poskytnout delfínům přirozené stimulující prvky, často jsou také delfíni vystavováni nadměrnému stresu a hluku

Právní předpisy upravující tuto problematiku:

základním je CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a Nařízení Rady Evropského společenství č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Bernské úmluvě o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť tyto podmínky ještě zpřísňuje.

Česká legislativa, především zákon na ochranu zvířat proti týrání, konkrétně jeho prováděcí Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat v příloze 7., definující zvláštní podmínky chovu delfínovitých, která v odst. 1 stanoví, že: 

Delfínovití nesmí být chováni a využíváni k drezúře v mobilních zařízeních pro drezúru zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat (poradní orgán Ministerstva zemědělství) ve svém Doporučení pro podmínky chovu savců v cirkusech především odmítá chov a drezúru primátů a vodních savců včetně delfínů.

O pronájem pozemků o rozloze cca 3 000 m2 v katastrálním území Karlín požádala dne 10. 1. 2013  společnost Konsorcium Rohan, s.r.o., za účelem provozování delfinária a cirkusu na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou s tím, že předpokládaná doba nájmu je od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015. Jako provozovatel delfinária je uvedena společnost Cirkus Cirkus ,s.r.o., nájemné mělo činit 190 Kč/m2/rok.