/zpráva z 12. jednání Rady hl. m. Prahy 27. března 2012/

Veřejná zakázka byla zadána formou otevřeného řízení, zahájeného dne 24. 5. 2011, odesláním oznámení o zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách. „Předmětem této veřejné zakázky je vybudování exteriérů a interiérů, které budou sloužit jako ochranné, dělící a zabezpečující konstrukce v expozicích slonů a hrochů v ZOO Praha. Celková cena za zakázku činí čtyřicet devět milionů korun. Stavba bude financována z rozpočtu Odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy. Bez realizace této zakázky není možné dokončit celou stavbu nových pavilonů,“ konstatovala radní Helena Chudomelová, do jejíž kompetence pražská ZOO spadá.

Celkem bylo přijato pět nabídek, z toho tři byly kvůli nejasnostem a mimořádně nízké ceně vyřazeny. Komise tedy doporučila jako nejvhodnější nabídku společnost S.O.S Dekorace, s.r.o., jako druhá se umístila společnost Konstruktiva Branko a.s.