Městská divadla pražská – scény ABC a Rokoko mají dosud charakter repertoárového divadla s jedním společným souborem, jejichž rozvoj a směřování – i v jiném pojetí – je třeba v koncepci pojmenovat a strukturovat. Hlavní město Praha zde předpokládá kvalitní divadelní repertoár formulovaný současným jazykem a přístupný širšímu publiku.

O Divadlu Komedie hlavní město uvažuje jako o systému otevřeného kreativního centra pro více souborů s důrazem na divadlo pro mládež (věková kategorie 12+). Tato scéna bude od sezóny 2018/19 přičleněna pod správu příspěvkové organizace Městská divadla pražská.

Nový ředitel, který vzejde z výběrového řízení, by se funkce měl ujmout 1. ledna 2018. Záměrem hlavního města je během prvního půl roku 2018 umožnit novému řediteli připravit sezónu 2018/19 a zároveň stávajícímu řediteli dokončit sezónu 2017/18.

V rámci transparentnosti celého výběrového řízení je pro uchazeče připravena komentovaná prohlídka, a to již tento pátek 16. června 2017 od 14 hodin. Prohlídka trvá cca 3 hodiny, sraz je před pokladnou Divadlo Rokoko. Zájem o prohlídku potvrzujte na e-mailu Hana.chylova@m-d-p.cz.

Navíc k nové koncepci směřování Městských divadel pražských přichystala Praha veřejnou debatu. Ta se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 v malém sále Městské knihovny. Debata začne v 18.00 hodin.

Podrobnosti o probíhajícím výběrovém řízení jsou k dispozici na webových stránkách metropole.

Magistrát hlavního města Prahy zveřejní všechny došlé koncepce a uspořádá debatu s vítězem za účasti výběrové komise.