„Výstavba nových škol a rekonstrukce těch stávajících je pro magistrát velká priorita. Jsem rád, že se podařilo sestavit silný tým, který si toto téma vezme za své,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

Komise má včetně tajemnice 14 členů, jejich seznam je uveden v příloze.