„Tramvajová trať ve Vinohradské ulici je z velké většiny v podobě z roku 1980 bez dalších oprav. To si vybírá svou daň na opotřebení kolejí, a proto zahajujeme další fázi kompletní modernizace trati. Po nových kolejích se Pražané projedou 12. července,“ říká Petr Witowski, generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., (DPP) s tím, že předpokládané celkové náklady na modernizaci jsou cca 190 milionů korun. 

„Během rekonstrukce nebudou v tomto úseku Vinohradské ulice jezdit tramvaje. Snažili jsme se, aby práce na modernizaci trati byly co nejrychlejší. Nechceme Pražany omezovat déle, než je nezbytně nutné,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Stavba si vyžádá omezení jízdních pruhů v celé ulici. Pro motoristy bude zachován jízdní pruh ve směru Španělská – nám. Jiřího z Poděbrad z centra. Automobilová doprava od Flory po Legerovu povede Slezskou, z oblasti nám. Jiřího z Poděbrad bude svedena do ulice Mánesova.

„Etapizace oprav Vinohradské je výsledkem rozhodnutí předchozího vedení Prahy. Po kolapsu Husitské ulice namísto lepšího plánování bývalé vedení od opravy raději úplně upustilo a svůj postup při plánování ani nekoordinovalo s Institutem plánování a rozvoje Prahy,“ popisuje Adam Scheinherr a doplňuje: „Proto je akce rozdělena na části definitivní a provizorní. Mrzí mě, že to v tomto případě nejde jinak, a slibuji Pražanům, že opravy řešené novým vedením města budou koordinované podstatně lépe.“ Bezbariérové tak budou až definitivní zastávky. Ty budou navíc vybaveny signálními a varovnými pásy.

„Při realizaci všech staveb na území Prahy 2, tedy i při rekonstrukci Vinohradské ulice, žádáme investory o koordinaci prací a souvisejících opatření tak, aby byly dopady na obyvatele i podnikatele naší městské části co nejsnesitelnější. Koordinace na této stavbě se z mého pohledu vůbec nepovedla. Naopak dobře připravené jsou objízdné trasy, náhradní autobusová doprava a informace. Radnice Prahy 2 je připravena v maximální míře přenášet informace o všech změnách i o možnostech, jak se komplikacím nejlépe vyhnout. Je však nutné zdůraznit, že Praha 2 má se stavbou společné jenom území,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

V úseku mezi Škrétovou a Sudoměřskou ulicí, který měří 1,9 kilometru, jsou celkem čtyři tramvajové zastávky – Italská, Vinohradská tržnice, Jiřího z Poděbrad a Radhošťská. Jako definitivní bude dokončena pouze zastávka Italská ve směru do centra, která bude tvořit nástupní ostrůvek. Ostatní budou dokončeny až v dalších měsících po rekonstrukci.

Informační opatření

Pražané jsou o výluce informování formou letáků ve všech stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti. Cestující se s nimi mohou po dobu trvání výluky setkat také ve více než 1 900 tramvajích a autobusech. Současně o výluce informují dotčené městské části.

V prvních dnech výluky budou na nejexponovanějších místech k dispozici cestujícím informátoři v reflexních vestách. Celkem 18 informátorů bude také vybaveno zmiňovanými informačními letáky pro cestující.

Pro informace týkající se vždy konkrétního místa určení je připraveno 31 informačních a navigačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině. Na omezení budou upozorňovat také pravidelná hlášení ve stanicích metra v češtině a angličtině, protože v dotčené oblasti žije vysoký počet cizinců. Hlášení budou i ve vozech blízkých tramvajových linek.

Podrobnosti ke změnám jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.