„Většina byznys center v Praze má velmi dobré propojení s MHD. Chceme lidem, kteří v nich pracují, ukázat alternativu k používání auta. Cesta na obchodní schůzku pěšky nebo městskou dopravou je v řadě případů rychlejší. A mohou si také domluvit schůzku na místech, kde se obtížně parkuje – jako je například Staré město, Václavské náměstí nebo náplavka. Jde o to, aby si lidé aspoň zamysleli nad změnou stereotypu,“ uvedl náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

„Chceme oslovit uživatele firemních vozů. Změnit jejich zažitý návyk, kdy pro dopravu na schůzky ve městě přes den automaticky volí auto. A to i v případě, kdy nemusí přepravovat žádná zavazadla či pomůcky. Nejčastěji s sebou vezou v autě laptop. Nabídneme jim, aby nechali své služební auto v garáži a šli pěšky nebo využili MHD.  Praha je krásné město, procházka jim prospěje a potěší je,“ řekl koordinátor kampaně Čistou stopou Prahou Lukáš Eršil.

Majitelům a manažerům firem chce Praha ukázat, že podporou projektu získají spokojenější a výkonnější zaměstnance a ještě uspoří firemní provozní náklady na pohonné hmoty a parkování. A také sníží riziko havárie služebních vozů.

Součástí kampaně jsou reklamní plochy v garážích byznys center, v jejich společných prostorách a videospoty ve výtazích. Od poloviny srpna podpořily projekt promo týmy, které ve vybraných byznys centrech oslovovaly řidiče. Součástí kampaně je také přímé oslovení firem sídlících ve vybraných byznys centrech s výzvou, aby své zaměstnance motivovaly k využití alternativní dopravy ke služebnímu autu. Samozřejmá je podpora on-line, tedy na webu a facebook profilu Čistou stopou.