„Nechci zde předstírat, že ze strany města nedošlo k selhání: došlo k němu, a to jak v kontrole, tak i v reálném pohled na finanční možnosti. Ani autoři mostu, ani odborná komise, která projekt posuzovala, neavizovali komplikace s konstrukcí mostu, kdy se nyní vlastně staví mosty dva. Bohužel ve fázi, kdy jsem stavbu Blanka přebíral, již nebyla jiná možnost, než Trojský most dokončit tak, jak byl vyprojektován a v ceně, jakou znáte. Bez mostu by celá stavba Městského okruhu ztrácela smysl. Tam, kde cenu šlo snížit, jsme se o úspory snažili a tak se nám za poslední rok a půl podařilo snížit cenu tunelového komplexu o 2 miliardy korun. Další úspory i nadále hledáme,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda, (ODS) a poděkoval všem, kteří se na stavbě mostu podílejí.

Technické parametry mostu:

Přemostění mostu je tvořeno dvojicí samostatných konstrukcí, které jsou odděleny dilatací nad pilířem umístěným na trojském břehu. Hlavní pole je navrženo jako prostě podepřená ocelová oblouková konstrukce (rozpětí 200,4 m, vzepětí oblouku 20,0 m) s předpjatou betonovou mostovkou s prefabrikovanými příčníky zavěšenou na systému síťově uspořádaných tyčových závěsů. Navazující pole na trojské straně je projektováno jako prostě podepřená monolitická dvoutrámová konstrukce (rozpětí 40,35 m). Most je široký 34,5 metru a jsou na něm tramvajové koleje, 2x dva pruhy pro automobily, chodníky a pásy pro cyklisty. Lehká oblouková konstrukce překlenuje celou šířku toku a svým charakterem rozděluje velkou šířku mostu tak, aby při přejezdu nebo přechodu přes most působil vnímaný profil užším dojmem.