„Tuto stavbu jsem převzal po svých předchůdcích a zasadil se o její dokončení. Jsem přesvědčen o tom, že při budování Jinočanské spojky jdeme správnou cestou a že nám tato stavba výrazně pomůže zvládnout stále rostoucí počet osobních i nákladních aut v našem hlavním městě,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Dílo je nyní dokončeno v rozsahu, který umožňuje zahájení zkušebního provozu. Během něj budou probíhat měření hlukového zatížení okolní zástavby. Na základě výsledků mohou pak být dokončena protihluková opatření, stavba bude zkolaudována a uvedena do trvalého provozu.

Nová čtyřproudá komunikace je součástí tzv. Jinočanské spojky a její součástí je i přemostění Dalejského potoka a podchod pro pěší pro budoucí zástavbu v okolí. Její stavba dosud stála 627 638 585 Kč vč. DPH, zbývá tedy ještě profinancovat 74 026 419 Kč vč. DPH. Po dokončení bude zprovozněna cyklostezka podél celé délky komunikace.