Hl. m. Prahu zastupoval Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy. Vedle majoritního akcionáře se valné hromady účastnili také zástupci obcí Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lázně Toušeň a Káraný.

Podle neformální dohody mezi hl. m. Prahou a minoritními akcionáři z řad obcí a měst Středočeského kraje patří sedm z devíti míst v dozorčí radě nominantům hl. m. Prahy. Odvoláno bylo sedm členů dozorčí rady a zvoleno nových sedm. A to: Ing. Miloš Šimon (opětovně zvolen), Pharm.Dr. Jiří Skalický, Ph.D., Jiří Benáček, František Doseděl, Tomáš Štampach, Mgr. Tomáš Stařecký a Ing. Kateřina Hunalová. Dalšími členy dozorčí rady i nadále zůstávají Ing. Luboš Valehrach, MBA a Ing. Jiří Hlávka, zástupci minoritních akcionářů.

Úprava vody Káraný byla uvedena do provozu v roce 1914 a je nejstarší ze tří úpraven zásobujících hl. m. Prahu a část Středočeského kraje pitnou vodu. Na celkové objemu pitné vody dodávané do hl. m. Prahy se Káraný podílí cca 27 procenty.