Na začátku tohoto roku vstoupila v platnost novela vyhlášky pro chovatele psů v metropoli, která reaguje na novelu veterinárního zákona, nicméně pro občany Prahy nedochází k výrazným změnám. Oproti předchozí verzi byla učiněna pouze jedna změna, a tou je povinné čipování psů starších šesti měsíců. V předcházející městské vyhlášce měli majitelé možnost psy starší šesti měsíců vybavit buď čipem, nebo tetováním. Nová právní úprava tak počítá pouze s čipováním. Poplatky a úlevy od poplatků zůstávají stejné, jako tomu bylo před účinností nové vyhlášky. Zajímavostí je, že letos výrazně vzrostl zájem chovatelů o zapsání do evidence, od začátku roku jejich počet již přesáhl 2 000.

V hlavním městě bylo vyhláškou zavedeno povinné trvalé označení psů, kteří se nacházejí na území Prahy, již v roce 2005. Ve stejném roce bylo upraveno také vedení centrální evidence chovatelů psů ze strany pražského magistrátu. Dnes se v evidenci nachází více jak 80 tisíc psů, nejvíce jich pak je například v městských částech Praha 4, 6 a 10. Chovatelů je pak v metropoli necelých 78 tisíc.

Právě čipování a vedení evidence chovatelů slouží k možnosti vyhledání psa například při jeho zaběhnutí. Tento systém přináší již 15 let výhody pro město i chovatele především tím, že lze jednoznačně identifikovat označeného psa a dohledat jeho majitele. Chovatelé také získali výhody v případě ztráty psa, neboť se mnohonásobně zvýšila pravděpodobnost jeho navrácení majiteli.

Označení může pomoci i v případě, kdy pes někoho napadne. V krátké době je pak možné opatřit si potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a případně občana léčit odpovídajícím způsobem.

Přehled dle evidence chovatelů psů k 31. prosinci 2019:

V evidenci

86 033 psů

V evidenci

77 897 chovatelů

Počty psů v jednotlivých letech:

v roce 2008

82 230

v roce 2009

83 270

v roce 2010

88 303

v roce 2011

91 029

v roce 2012

93 133

v roce 2013

94 651

v roce 2014

96 512

v roce 2015

98 654

*v roce 2016

100 544

v roce 2017

81 440

v roce 2018

83 297

v roce 2019

86 033

* v tomto roce proběhlo hromadné vyřazování již zemřelých a dosud neodhlášených psů, které se odrazilo v poklesu počtů v následujícím roce

Údaje o způsobu trvalého označení k 31. prosinci 2019:

Psi označení:

počet

mikročipem

74 173

tetováním   

6 698

mikročipem i tetováním

5 162

Celkem

86 033