„Úkolem nového generálního ředitele bude nastavit v akciové společnosti PVS moderní manažerské metody řízení, díky kterým se bude profilovat jako firma, která bude systematicky, cíleně a ekonomicky spravovat a rozvíjet vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy,“ řekl ke jmenování nového generálního ředitele radní Radek Lohynský (ODS).

Faktografie:

Ing. Petr Žejdlík, M.A.,MBA

  • University of Chicago Graduate School of Business (2005, MBA)
  • Vysoká škola ekonomická v Praze (1999, Ing.)

Od 8/2011 – Nemocnice na Bulovce, ekonomický náměstek
2007 – 2010 – Palma Group, generální ředitel
2005 – 2006 – C.S. CARGO, generální ředitel
1999 – 2005 – LogicaCMG a.s.

Pražská vodohospodářská společnost je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, Úpravny vody Želivka, a.s. a Zdroje pitné vody Káraný a.s. PVS je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj.