Změny od 2. července 2018:

  • žadatelé si na nejbližším úřadě budou moci vyřídit nejen nový řidičský průkaz, ale třeba i průkaz profesní způsobilosti nebo výpisy z evidenční karty řidiče a z bodového hodnocení,
  • POZOR - vrácení nebo omezení oprávnění, například po obdržení maximálního počtu bodů pro řidiče za přestupky - tyto případy budou nadále vyřizovat pouze úřady v místě trvalého bydliště,
  • nebude třeba předkládat papírovou fotografii, úředníci je budou nově pořizovat digitálně přímo na úřadě, případně získají z jiných veřejných registrů,
  • v řidičských průkazech nebude údaj o trvalém bydlišti, při změně adresy tak již nebude nutné žádat o nový průkaz,
  • nově je stanoven poplatek při podání žádosti o nový průkaz na 200 Kč, 
  • poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů bude 700 korun.
  • výměna propadlého řidičského průkazu bude nadále zdarma.

Lhůty pro vydání řidičského průkazu nejsou novelou zákona dotčeny. Běžná lhůta je 20 dnů a v takzvaném režimu „Blesk“ je do pěti pracovních dnů. Změna zákona o správních poplatcích navyšuje poplatek 50 korun (v případech kdy je vybírán, např. při ztrátě řidičského průkazu nebo při rozšíření řidičského oprávnění) nově na 200 korun a poplatek za zrychlené vydání řidičského průkazu z 500 korun nově na 700 korun (vydání dokladu ve lhůtě pěti pracovních dnů).

Pro hlavní město bude takzvané rozvolnění místní příslušnosti pravděpodobně znamenat větší nápor žadatelů. Lidé, kteří za prací dojíždějí do Prahy, si budou moci vyřídit řidičský průkaz například o polední pauzu mimo místo svého trvalého bydliště. Magistrát je na případný nápor připravený a dle vývoje počtu žadatelů bude celou věc operativně řešit, tak aby byl uspokojen každý žadatel.

K návštěvě pražského registru řidičů je možné se objednat přes internet a rezervovat si termín odbavení dle časových možností klientů.