„Víme, že nejrychleji si potřeby opravy nebo vylepšení konkrétního místa všimne občan, který tudy každý den chodí do práce či do školy. Až dosud ale tato informace putovala k odpovědným zaměstnancům pražského magistrátu déle, než bychom si my i občan představovali. Internetová stránka Praha podle Vás zrychlí tok informací a zajistí, že opravy a vylepšení budou prováděny rychleji, protože se o problémech dozvíme prakticky ihned po jejich vzniku,“ popisuje výhody projektu primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. „Ke zlepšení veřejného prostoru v Praze tak může přispět opravdu každý,“ dodává pražský primátor.

Pražané mohou na potřeby oprav nebo vylepšení konkrétních míst upozornit na internetové stránce www.prahapodlevas.cz. Ve třech krocích jednoduše odešlou svůj námět odpovědným zaměstnancům Magistrátu. „Zadání je velmi jednoduché. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit projekt si občan vybere typ projektu a přetáhne jej myší do interaktivní mapy. V dalším kroku je třeba upřesnit údaje o adrese projektu, je možné přiložit fotografii a podrobněji projekt popsat. Pak už následuje odeslání požadavku,“ vysvětluje primátor Bém. Pokud občan zadá e-mail nebo telefonní číslo, dostane informaci o řešení svého návrhu.

Díky využití nejmodernějších technologií (Google Maps, Google Streetview) vidí občan i snímek konkrétní lokality, takže si dokáže lépe přestavit vylepšení místa. Vedle internetových stránek je možné podat návrh na opravu či vylepšení prostřednictvím textové zprávy (cena je 3 Kč + cena SMS dle tarifu operátora) nebo na bezplatné telefonní lince 800 400 105. Do budoucna se počítá s využitím aplikace pro sociální síť Facebook.

Internetová stránka Praha podle vás je součástí dlouhodobé snahy Magistrátu hlavního města Prahy o interaktivní, rychlou, snadnou a transparentní komunikaci s občany. Magistrát předpokládá, že tyto aktivity umožní rychleji a viditelněji reagovat na podněty občanů. Jejich součástí je i aplikace pro sociální síť Facebook (na adrese http://apps.facebook.com/prahapodlevas/), kde mohli obyvatelé metropole navrhovat konkrétní projekty na vylepšení veřejného prostředí v Praze. V současnosti, až do 10. května, probíhá hlasování o 10 nejlepších projektů, které budou po posouzení proveditelnosti realizovány v letních měsících tohoto roku.

 

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně zvolen 30. 11. 2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl. m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl. m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl. m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.