Dvě dokumentace EIA budou v čistopisech podány do 15. dubna. Následně se k jejich obsahu budou moci vyjadřovat dotčené subjekty včetně městských částí, zpracovány budou nezávislé posudky a ministerstvo vydá poté své rozhodnutí.  „Naše stanovisko vydáme do šesti měsíců od přijetí podkladů EIA,” přislíbil v této souvislosti ministr životního prostředí Richard Brabec, který připomněl i neblahé patnáctileté výročí od doby, kdy projekt získal poprvé EIA a dvakrát ji již ztratil.

Hlavní město také intenzivně vyjednává o kompenzačních a dalších opatřeních s dotčenými městskými částmi, které ještě více omezí potenciální negativní dopady této důležité dopravní stavby. Dostavba okruhu v uvedené části se přímo dotýká občanů devíti pražských obvodů a může mít výhledově vliv na zákaz nákladní dopravy v hlavním městě. „Jako Praha jsme rozhodnuti jít v rámci rozšíření zelených ochranných pásem daleko za původní požadavky. V souvislosti s výstavbou počítáme s novou zelení o výměře 250 hektarů, což je pro srovnání plochy druhý Kunratický les. Je to zásadní a významné navýšení zeleně i z celopražského hlediska,” zdůraznil náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Podle něj projekt provází celá řada i dalších pozitivních změn jak pro obyvatele, tak i pro životní prostředí. Jmenoval zvýšení protihlukových zemních valů a stěn či zářezy plánované vozovky do krajiny.

Vedle dokončovacích prací na podkladech pro EIA běží i další činnosti, které následně usnadní a zrychlí realizaci 511 a přeložky I/12. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) tak již například podle v úterý poskytnutých informací v mezičase vysoutěžilo dodavatele dokumentace pro stavební povolení a souběžně připravuje také již samotné podklady pro stavební povolení. To podle ŘSD umožní pokračovat bez dalších prodlev.

Hlavní město Praha bude nyní pokračovat také v komunikaci s jednotlivými městskými částmi. Uspořádat chce mj. sérii prezentací projektu 511 a I/12 a chystaných opatřeních přímo mezi obyvateli formou workshopů a diskusí.