/zpráva ze 4. jednání Rady hl. m. Prahy 2. února 2016/

„Ve spolupráci se Středočeským krajem připravujeme prozatím první etapu integrace, což zahrnuje přepravní spojení mezi Kladnem a Prahou. V současné době je toto spojení částečně zajišťováno autobusovou dopravou na komerční bázi, tedy bez dotace kraje, a dále v závazku takzvané veřejné služby, tedy s dotací Středočeského kraje, pěti dopravci. Doprava zahrnuje i vlakovou dopravu. Cestující převážně jezdí za kilometrické jízdné a autobusoví dopravci na komerčních spojích nenabízejí časové předplatné ani jiné jízdní výhody, jako je tomu v integrované dopravě - kromě slev nařízených Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. Na zbylých autobusových linkách lze cestovat za tarif Středočeské integrované dopravy a ve vlaku za tarif Českých drah TR 10 a tarif PID. Spuštění první etapy integrace Kladenska přinese zásadní změny a je připravováno k datu 1. července 2016. Má zahrnovat sjednocení všech nabízených tarifů do jednoho systému,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Jak doplnil, v rámci této integrace je nezbytné provést celou řadu kroků, ale pokud se záměr podaří uskutečnit, budou pro cestující platit jednotné jízdní doklady PID, které budou vzájemně uznávány mezi zapojenými dopravci. A v přiměřeném sortimentu také dopravci distribuovány. „Jednotný tarif napomůže dopravní optimalizaci celé oblasti. Cestující už nebudou čekat a vyžadovat »svůj spoj«, protože v rámci PID mají jízdní doklady platnost ve všech spojích v daných tarifních pásmech,“ řekl Dolínek.

Integrace je společným cílem Prahy i Středočeského kraje, přináší výhody pro cestující, ale současně i vyšší náklady na straně obou regionů. Finanční dopady se nyní ještě budou podrobně vyhodnocovat a městská rada je bude mít na stole před konečným rozhodnutím. Zatím se předpokládá, že oba regiony by se na podpoře integrované dopravě podílely částkou 49,1 mil. Kč, z toho by na Prahu připadalo 27,2 mil. Kč a na Středočeský kraj 21,9 mil. Kč. Na druhé straně ovšem je předpokládaná úspora za stávající výkony SID převedené do PID a tarifní a dopravní optimalizace a  zatraktivnění spojení mezi Kladnem a Prahou.

„Integrace bude mít potenciál k získání nových cestujících. Pro Prahu je tato integrace Kladenska do PID důležitá i kvůli plnění kritérií EIA stanovených při přípravě a prodloužení metra A ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Pokud nevynaložíme maximální úsilí k nárůstu počtu cestujících ve veřejné dopravě, k úbytku emisí v individuální automobilové dopravě atd., mohlo být ohroženo  i čerpání evropských fondů,“ dodal náměstek primátorky Dolínek.