Praha má vytipováno několik míst, kde bude přítomná hlídka dopravní  policie, která bude sankcionovat zjištěné přestupky. Přítomná skupina preventistů Policie ČR bude cyklistům poskytovat potřebné informační a propagační materiály, stejně jako zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. 

„Lidé často buď z lenosti, nebo z nerozvážnosti podceňují bezpečnost. Následky ale mohou být fatální. Proto bych chtěl apelovat na všechny, aby pamatovali na to, že kdo není vidět, je na silnici opravdu v přímém ohrožení života," uvedl náměstek primátorky hlavního města pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Této akce se mohou zúčastnit i zástupci médií. Kontaktní osobou je Lucie Chadrabová z odboru rozvoje a financování dopravy MHMP - email: lucie.chadrabova@praha.eu, tel. 732 871 287.