Výstava by měla odpovědět na otázky, jako co to vlastně je „dobrá adresa“, zda tento pojem chápeme stejně jako Němci, Dánové či Angličané a také, zda ji umíme v českých podmínkách vytvářet. Jejím dalším účelem je pokračování veřejné diskuze o kvalitě života v našich městech, především v souvislosti s mobilitou.

Právě rozvoj Kodaně si Praha chce vzít za vzor nejen při kultivaci veřejného prostoru například v okolí magistrály, ale třeba i při přípravě adaptace na změny klimatu, např. přechodem na uhlíkově neutrální město. „Chceme se inspirovat v zemích, kde se rozvoj města důkladně projednává s veřejností a kde jsou lidé spokojenější s prostředím i se svým životním stylem,“ uvedla náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petra Kolínská.

Dánové vedou žebříčky spokojenosti již řadu let. Slůvko ‚hygge‘ označuje dánský styl života, který v sobě zahrnuje i přístup k veřejnému prostoru, k trávení času s rodinou či přáteli a zařízení bytu,“ doplnil dánský velvyslanec Christian Hoppe.

Na dánskou výstavu navazuje Akademie městské mobility, výukový program, jehož cílem je vychovávat nové odborníky v této oblasti a rozvíjet tak potenciál českých měst s využitím zahraničních zkušeností.  „Abychom se přiblížili Dánsku, je třeba, aby se městská mobilita začala vyučovat na některé z českých vysokých škol,“ dodal Jaroslav Martinek z Asociace měst pro cyklisty, který zároveň pracuje jako dopravní expert pro Svaz měst a obcí ČR. Studijní obor určený pro osoby zodpovědné za tvorbu a péči o veřejný prostor, by podle něj měl zahrnovat nejnovější poznatky z oblasti dopravního inženýrství, ale také sociologie, psychologie a dalších oborů. Reaguje tak na stav v našich městech, kde vznikají pozice koordinátorů mobility.

Vstup na obě části výstavy je zdarma, vernisáž se uskuteční 17. 8. 2017 od 16 hodin na Malostranském náměstí v Praze 1.