/zpráva ze 42. jednání Rady hl. m. Prahy 5. prosince 2017/

Rychlý dar ve výši 50 tis. Kč pro každou ze zraněných osob navrhl zastupitelský klub ANO 2011 a Rada jej dnes jednomyslně schválila.

„Jde o akt solidarity, která by nám měla být vlastní nejenom v tomto předvánočním čase,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová. „V žádném případě se tedy nejedná o odškodění, protože to se samozřejmě bude řešit, až se celá věc prošetří,“ dodala náměstkyně.

„Praha se chce jednoznačně k pomoci poškozeným postavit čelem. Prvním důkazem je tento dar, jsme ale připraveni v případě potřeby pomoci i jinými způsoby," řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

„Příspěvek má sloužit jako rychlá pomoc v prvních nejsložitějších dnech po nešťastné události. Jakmile se zranění budou cítit trochu lépe a pomine ten prvotní šok, vedení města plánuje je navštívit a nabídnout jim další případnou pomoc,“ řekl předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Patrik Nacher.

Ke zřícení lávky pro pěší v Troji došlo v sobotu 2. 12. 2017 v odpoledních hodinách a momentálně probíhá šetření události. Primátorka Adriana Krnáčová už v sobotu nařídila přezkum posledního měření, které je staré jen tři týdny a které na hrozící kolaps lávky neupozornilo. Stejně tak nařídila i důkladnou kontrolu všech lávek a mostních konstrukcí na území Prahy. Vedení Prahy bude dbát na důsledné, avšak rychlé prošetření pádu lávky a o závěrech bude veřejnost informovat.