/zpráva ze 40. jednání Rady hl. m. Prahy 21. listopadu 2017/

Dáváme zhruba 160 milionů korun, za něž se opraví téměř 70 veřejných sportovišť, mezi nimi třeba řada školních hřišť. Díky těmto finančním prostředkům se podaří skokově zlepšit sportovní infrastrukturu v Praze. Sport je pozitivním fenoménem dneška a jednoznačně si podporu ze strany města zaslouží,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek, který návrh podpory v Radě hlavního města Prahy prosadil.

Investiční dotace pomohou vzniku či rekonstrukci mnoha desítek sportovišť. Mezi jinými například výstavbě multifunkční sportovní hale Tatranu Střešovice (5,2 mil.), vybudování víceúčelového hřiště při ZŠ Tupolevova (4,5 mil.), přestavbě multifunkčního sportoviště u ZŠ Na Korábě (8 mil.), rekonstrukci školního sportovního areálu při Základní škole T. G. Masaryka na Ortenově náměstí (6,5 mil.), rekonstrukci pěti veřejných sportovních hřišť v Praze 13 (9 mil.), rekonstrukci veřejně přístupného školního sportoviště při ZŠ Jeremenkova (8 mil.), ale i rekonstrukci dvou skateparků na Štvanici a Čentická (1,5 a 4,5 mil.), softballového areálu při ZŠ Dolákova (5,2 mil.), plaveckého bazénu v Letňanech (3,6 mil.) a celé řadě dalších.

V loňském roce byla Praha Evropským hlavním městem sportu. Tento titul jsme nezískali náhodou. Tehdy jsem slíbil, že udělám vše, co bude v mých silách, abych tempo podpory sportu udržel. Jsem rád, že se mi tento slib daří plnit,“ dodal Dolínek.