Výhodou institutu krizového bytu oproti možnosti dlouhodobého pronájmu standardních  magistrátních bytů je skutečnost, že krizový byt lze pronajmout během dnů, maximálně týdnů. Kdežto v případě ostatních bytů je čekací lhůta i několik měsíců. To mnohdy značně komplikuje stávající životní situaci osob postižených nepřízní osudu. Krátkodobou smlouvu nájemník uzavírá přímo s odborem bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, bez nutnosti souhlasu Rady hl. m. Prahy. Možnost pronajmout si krizový byt mají lidé ve složité situaci od května 2019 a od srpna ji využilo už 19 osob.

Radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský ke svému záměru uvádí: „V současné chvíli není na počet a užívání krizových bytů stanovena žádná kvóta. Pokud se odbor bytového fondu dozví o člověku v nouzi nebo se jako takový sám o pomoc přihlásí, dojde k okamžitému vyhodnocení případu a najdou se mu obratem ubytovací kapacity. Pracujeme na metodice pronájmu krizových bytů, která bude definovat pravidla komu a za jakých okolností se takové byty budou pronajímat.”

Krizové byty aktuálně využívají zejména lidé, kteří by se ocitli ze dne na den na ulici, v akutní bytové nouzi a ohrožení života. Dále také rodiny, které už nemohou dále setrvávat v azylovém domě, rodiny v rozvodovém řízení nebo senioři. Vyskytují se i případy osob, které čelí domácímu násilí, týrání a napadání.