/zpráva z 39. jednání Rady hl. m. Prahy 13. listopadu 2017/

Týká se to v současné době celkem 333 subjektů, které mají rámcovou smlouvu s odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy (HOM MHMP) nebo Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) na opakované využití chodníků a jiných prostranství pro provoz restaurační zahrádky. Současný proces je totiž výrazně komplikovaný, časově a administrativně náročný nejen pro podnikatele, ale zbytečně zatěžuje i úředníky.

„Chceme celý proces výrazně zjednodušit, protože ta byrokracie je v tomto případě opravdu šílená. Stávající postup byl komplikovaný jak pro žadatele, tak pro samotný úřad, a já opravdu nevidím jediný důvod, proč by měl majitel cukrárny, kavárny, nebo jiného zařízení podávat stejnou žádost na několik míst. Tím, že celý ten postup zdigitalizujeme, odpadne nutnost obíhat jednotlivé úřady,“ upřesnila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Nový digitalizovaný proces bude pokrývat tuto agendu:

  • opakované povolení zahrádky se stejnými parametry jako z poslední žádosti pro další rok;
  • povolení zahrádky pro jinou dobu než je vyznačeno v rámcové smlouvě (dřívější začátek provozu zahrádky, pozdější konec provozu zahrádky);
  • povolení zahrádky s menším počtem m2 (v případě dřívějšího začátku či pozdějšího konce provozu zahrádky).

„Celý systém chceme vyzkoušet v Praze 1, protože tam je zahrádek nejvíce. Pokud se systém osvědčí, zavedeme ho plošně,“ uzavřela primátorka Krnáčová.

Při podávání žádosti o rozšíření zahrádky (větší počet m2 než je uveden v rámcové smlouvě) a žádosti o zřízení nové zahrádky bude třeba absolvovat standardní proces. Nejvýraznější přínosy jsou omezení byrokracie pro podnikatele a zjednodušení administrativy pro pracovníky ÚMČ Praha 1 a MHMP. Celý povolovací proces bude naplňovat veškeré zákonné požadavky a sníží časovou zátěž při podávání opakovaných žádostí, protože zabere maximálně několik minut.