Nejčastěji se objevují podněty týkající se navigace při výstupu z metra a přestupu na povrchovou dopravu. Lidem chybí čísla navazujících spojů tramvají a autobusů. „Udělat přehlednější informační cedule při výstupu z metra. Například přidat na cedule barevně odlišená čísla linek povrchové dopravy,“ napsal Tomáš. Podobně se vyjádřila i Markéta: „Ke směrovkám v metru bych přidala čísla tramvají, ke kterým se lze daným výstupem dostat. V nových stanicích jsou k vidění obrazovky i s odjezdem. Nicméně bohatě by stačilo i jen číslo na tabuli. Především na složitějších přestupních uzlech.“ Z těchto a dalších příspěvků lze vyčíst, že navigace na navazující spojení trápí lidi zejména v metru.

Přišla také řada zajímavých nápadů, které by jistě přispěly k většímu komfortu cestujících. Například Jiří napsal: „Přivítal bych informaci, za jak dlouho jede metro, už při vstupu.“

Inspirace ze zahraničí

Lidé ve svých komentářích kladně hodnotí některé prvky ze zahraničních metropolí. „…fantastické orientační systémy napříč městem mají v Mnichově a v Berlíně. Každý dopravní uzel má svůj plánek, jak přestupovat. Jednotný design je napříč městem,“ popsal dále Pavel. Mezi pozitivními příklady dále často zaznívají orientační systémy Londýna či Budapešti.

Řada příspěvků reaguje na nedostatky pražského orientačního systému pro turisty a návštěvníky z cizích zemí, většina všech nápisů je totiž pouze v češtině. „Myslím, že to je samozřejmost a s tímto už počítáte, ale absence angličtiny či jakéhokoliv jiného jazyka než češtiny na pozemních informačních směrovkách je naprosto zdrcující a pro cizince velká komplikace,“ uvedl Adam.

Přispět může každý

Všechny relevantní příspěvky, které ROPID obdržel, jsou k dispozici v galerii na www.pid.cz/jis a prohlédnout si je může každý. Další budou v následujících dnech přibývat.

Není vám jedno, jak bude vypadat informační a navigační systém Prahy v budoucnu? Napadlo vás po přečtení výše uvedených postřehů, co by se dalo zlepšit? Pak se také zapojte a dejte svým příspěvkem odborníkům vědět, čím by se mohli inspirovat. Šanci máte do poloviny října.

O projektu

Praha usiluje o to, aby lidé v metropoli nebloudili a aby se město mohlo chlubit moderním a dobře vypadajícím navigačním systémem. Společně s odborníky proto připravuje analýzu navigačního a informačního systému jako podklad pro vypsání kreativní designérské soutěže, ze které vzejde nová podoba pražského informačního systému. Výsledkem bude jednotný a přehledný navigační systém v ulicích i ve veřejné dopravě.