Vnímáme problematiku veřejného osvětlení jako důležitou součást veřejného prostoru města. Projekt zkvalitnění a zefektivnění soustavy veřejného osvětlení přinese mnoho pozitivních efektů, a to nejen ekonomických, ale i dalších jako je zvýšení bezpečnosti dopravy, lepšení regulovatelnosti světelných zdrojů ve svítidlech a díky tomu i zmírnění světelného smogu, který je v posledních letech tak diskutovaný. Zvláštní důraz budeme věnovat hlavně zóně Pražské památkové rezervace a architekturnímu osvětlení vybraných objektů,říká radní Jan Chabr.

Tento materiál bude v nadcházejících dvou letech zpracovávat skupina externích dodavatelů (odborníků z oblasti architektury, osvětlení, dopravy, bezpečnosti, ekologie, výzkumu) a rovněž společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., jako správce veřejného osvětlení hlavního města. Důležitým účastníkem tohoto projektu je rovněž zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Jedná se o koncepční materiál, kterým dosud Praha nikdy v minulosti nedisponovala a který by měl po vypracování definovat architektonické, urbanistické, technické, ekonomické, ekologické, dopravní a bezpečnostní parametry soustavy veřejného osvětlení, zajistit kontinuální a ucelenou obnovu a modernizaci, ujednocení projekčních a dodavatelských prací v tomto segmentu,“ dodává radní Jan Chabr.