Závěrečné konference se účastnila stovka zájemců z řad účastníků projektu. Zahájil ji radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral, který ocenil pedagogy za snahu o budování bezpečného klimatu ve školách a účast na dlouhodobém vzdělávání.

„Projekt Škola pro všechny je už osvědčenou součástí vzdělávání našich pedagogů. Navíc v problematice zcela kritické – jak udělat naše školy bezpečnější a přívětivější pro děti. Velmi oceňuji, že naši ředitelé jsou schopní v rozvrzích udělat potřebné změny, aby na kurz učitele uvolnili, a učitelům děkuji za jejich aktivní účast,“ uvedl radní Šimral.

Páteří projektu Škola pro všechny byl program Minimalizace šikany, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Pedagogové se učili budovat ve třídách pozitivní klima a včas zachytávat projevy šikany v nejnižších stádiích, které ještě dokáží ošetřit bez pomoci externích odborníků. Po absolvování vzdělávací části programu byl na školách realizován workshop a supervize, pomocí kterých se vytvořená pravidla a preventivní procesy zavádí do praxe.

Součástí projektu Škola pro všechny byly také kurzy Mediace pro pedagogy „Tváří v tvář historii“ a „Různorodost jako výhoda“. Účastníci programu mohli také vyjet na studijní stáže na Island, do Slovinska, Velké Británie, Itálie a Finska. Kurzy, včetně zážitkových aktivit, byly pedagogy hodnoceny velmi pozitivně. Podle účastníků se naučili vidět a slyšet věci, které dříve vůbec nevnímali, a získali větší jistotu v tom, jak případnou šikanu řešit.

Projekt Škola pro všechny realizoval za podpory Operačního programu Praha – Pól růstu ČR a Odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy Aisis, z.ú.

Další informace najdete: www.minimalizacesikany.cz