Hlavní město se i přes masivní investice z magistrátního rozpočtu, z rozpočtů jednotlivých městských částí a dalších zdrojů dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacit v oblasti předškolního vzdělávání, a to zejména v okrajových oblastech metropole. I přesto je však současné vedení města podle svých slov připraveno realizovat zavedení spádových oblastí mateřských škol na svém území. „Úlohou územních samosprávných celků je připomínkovat připravovaná legislativní opatření z pohledu zřizovatelů a tuto úlohu se snažíme naplňovat. Rozhodně však jako hlavní město proti ministerstvu nebojujeme, jak v poslední době spekulují média, spíše vedeme dialog s cílem nalézt přijatelné řešení. Našim hlavním cílem je zajistit dětem dostatek míst v mateřských školách a kvalitní průpravu pro vzdělávání na základních školách,“ uvedl náměstek primátorky hlavního města Petr Dolínek.

S ohledem na povinné předškolní vzdělávání a dále s ohledem na situaci, kdy městská část nezřizuje žádnou mateřskou školu, však bude potřeba doplnit mateřské školy na mnoha místech v metropoli. „S potřebou výrazně navyšovat kapacity jsme dlouhodobě srozuměni, chystaná opatření pouze celý proces urychlí,“ vysvětluje zastupitelka a donedávna radní pro oblast školství Irena Ropková. „Budeme pod obrovským časovým tlakem, ale přesto věřím, že se nám i díky zapojení prostředků z evropských fondů a z rozvojových programů ministerstva školství a za oboustranně aktivní spolupráce mezi městskými částmi a hlavním městem podaří všechno zvládnout,“ dodává.

Jenom v tomto roce rozdělí hlavní město městským částem dotace na investiční akce ve školství v objemu přesahujícím čtyři sta miliónů korun. Prioritou je přitom posilování kapacit nejen mateřských, ale i základních škol.