Nová koncepce je kvalifikovaným nástrojem řízení a kontroly. „V IT je potřeba být stále připraven na změny a umět se rychle přizpůsobit měnícím se trendům. Proto chceme k řízení rozvoje IT na magistrátu přistupovat systematicky a vyhnout se tak například neuváženým investicím,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Předchozí koncepce provozu a rozvoje informatiky Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2019, na kterou nová koncepce navazuje, nebyla zcela naplněna. Proto stávající strategie na období 2019 až 2025 některé již schválené strategie potvrzuje. Jsou zohledněny požadavky nové legislativy a předjímány i požadavky legislativy připravované (například zákon o právu na digitální služby). V současnosti je celková strategie postupně doplňována dílčími koncepcemi, které obsahují konkrétní akční plány.

Důležitým záměrem je naplánovat vytvoření moderního a spolehlivého systému kvalitní a výkonné ICT podpory práce magistrátu a městských částí. Zásadní pak bude řídit procesy schválené strategie tak, aby v budoucnu byla naplněna.

Příloha: Novinky z IT oblasti