/zpráva z 24. jednání Rady hl. m. Prahy 19. června 2018/

„Z PVS by si měly vzít příklad i další pražské akciovky a mělo by se u ní inspirovat i samo město. Střednědobý investiční plán totiž umožňuje plánovat investice dlouhodobě s potřebným výhledem,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Požadavky na rekonstrukce navrhuje PVS, provozovatel Pražské vodovody a kanalizace nebo městské části. Další požadavky mohou vyplynout v souvislosti s koordinacemi s ostatními správci sítí, tedy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a podobně. Vzhledem k použitým materiálům a stáří pražské vodovodní a kanalizační sítě je běžné, že se přednostně řeší především havárie.