To, že tři největší česká města sdružila své síly i finanční prostředky a prezentovala Českou republiku, její investiční prostředí a realitní trh poprvé v historii MIPIMu v jedné expozici, bylo pro potenciální investory mnohem efektivnější. Všechny podstatné informace tak mohli získat na jednom místě, kde také měli příležitost k jednání s nejvyššími představiteli jednotlivých měst. I tato zdánlivá maličkost může mít velký vliv na rozhodování o umístění investice do konkrétní lokality či projektu, když města v Evropě často nabízejí pro vstup investorů srovnatelné podmínky. O čím dál více konkurenčním trhu evropských metropolí vypovídá i fakt, že se MIPIMu zúčastnilo na 700 zástupců municipalit, mezi nimi všechny významné evropské metropole od Londýna přes Berlín a Paříž až po Moskvu. Konkrétní výsledky první společné prezentace tří největších českých měst na MIPIMu ukáže až čas - vzhledem k výši investic do rozsáhlých projektů je to vždy běh na dlouhou trať. Již nyní ale lze říci, že návštěvnost expozice byla vysoká; recepce na stánku pro stávající a potenciální obchodní partnery a investory ve středu 15. března se zúčastnilo na 150 hostů.

Aby si hlavní město udrželo svou pozici jednoho z 10 nejbohatších regionů EU, je třeba, aby mělo dostatek ploch pro svůj územní rozvoj. Svou prezentací na letošním MIPIMu Praha chtěla ukázat, že se rozvíjí v souladu se současnými trendy. Těmi jsou mj. rostoucí koncentrace obyvatel do měst (podle analýzy světové Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD bude do roku 2050 žít ve městech až 70 % populace, v Praze se očekává do roku 2050 nárůst počtu obyvatel zhruba o 250 000). Nové atraktivní městské čtvrti mohou v příštích desetiletích vzniknout na nyní opuštěných či nevyužívaných územích – například v areálech bývalých průmyslových závodů či nákladových nádraží (Smíchovské nádraží, nádraží Bubny, nákladové nádraží Žižkov, různé části Vysočan a další).

Pražská primátorka Adriana Krnáčová k prezentaci hlavního města na veletrhu uvedla: „Praha je unikátní město s bohatým historickým geniem loci, s nímž se identifikujeme a chceme jej zachovat. Právě proto, že máme na co navázat, chceme z hlavního města znovu vytvořit centrum světové architektury a mít zde stavby od ikon v oboru. První vlaštovkou může být budoucí revitalizace Masarykova nádraží, kde pod taktovkou Penta Investments vzniká Central Business District podle vize uznávané architektky Zahy Hadid. Projekty tohoto typu mohou vznikat na celkem 15 velkých rozvojových územích, které má Praha aktuálně k dispozici a do nichž je třeba přivést nový život. Modelovým příkladem, který na MIPIMu prezentujeme a zaznamenali jsme na něj velký ohlas, je území tzv. Kreativní čtvrti v Praze 9. Je totiž velmi dobrou ukázkou spolupráce mezi řadou subjektů: městem, příslušnou městskou částí, architekty, soukromým investorem a developerem i dalšími zájmovými skupinami, jakými jsou v tomto případě umělci. Inspirací pro tento projekt nám byla pařížská La Défénse, kdy zde v první fázi vzniklo několik budov, které vdechly celému území nový ráz. Na ně se pak navazovaly další investice a další výstavba až do dnešní hypermoderní čtvrti se všemi funkcemi potřebnými pro příjemný život: od práce přes bydlení až po volnočasové aktivity.“

Další informace k veletrhu MIPIM uvádíme v příloze.