„Jde v podstatě o preventivní opatření. Ukázalo se, že po zrušení systému skupinové výměny výbojek došlo k poměrně velkému nárůstu nesvítících míst veřejného osvětlení, což je samozřejmě z mnoha důvodů špatně,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

V rámci projektu se rovněž provede nová pasportizace stávajícího systému veřejného osvětlení a každý rok i revize čtvrtiny zapínacích zařízení, tedy zhruba 400 rozvaděčů veřejného osvětlení.

„Výrazně této práci pomáhá i vlastní dispečink, který Technologie hlavního města spustila letos na podzim. Občané na něj mohou hlásit poruchy na veřejném osvětlení a první zkušenosti ukazují, že to zafungovalo dobře,“ doplňuje radní Jan Chabr.

Lidé mohou hlásit poruchy veřejného osvětlení na bezplatné lince 800 404 060, na webových stránkách www.thmp.cz nebo emailem poruchyVO@thmp.cz 24 hodin sedm dní v týdnu. Příští rok by se pak měla objevit i mobilní aplikace, která umožní i přesné sdílení polohy pomocí GPS.