Za mimořádné nasazení ve službách hlavního města Prahy bylo oceněno celkem 26 policistů, 50 zdravotníků a 89 hasičů. Oba jmenované zásahy patřily k nejnáročnějším, které se na území Prahy a Středočeského kraje za poslední dobu odehrály. A to jak co do množství nasazených jednotek, tak i z hlediska množství zraněných osob a bohužel také obětí na životech.

„Ke všem těm lidem mám ohromný respekt a toto ocenění je tím nejmenším, jak jim mohu poděkovat. Nasazují své vlastní životy, aby chránili zdraví ostatních. U posledních dvou velkých zásahů navíc všem znovu dokázali, jací jsou profesionálové a jak dobře odvádějí svou práci,“ uvedla při této příležitosti primátorka Adriana Krnáčová.

„Za uplynulé období, v řadě případů i za mojí bezprostřední osobní účasti, jsem se mnohokrát mohl přesvědčit o příkladné profesionalitě příslušníků i vedení jednotek Integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy a společně s nimi i strážníků Městské policie. Jednalo se o živelné pohromy, požáry, zajištění bezpečnosti při náhlých rizikových událostech či u příležitosti velkých, mimořádných či slavnostních akcí. Ve všech případech záchranáři poskytli nejenom včasnou pomoc, ale zajistili i dokonale organizovanou a včasnou přepravu, třeba i z okrajových částí města do nemocničních zařízení v centru. Díky bezchybnému přístupu hasičů, zdravotníků, policistů i strážníků byly zachráněny lidské životy a materiální škody omezené na nezbytné minimum, aniž by došlo k ohrožení hustě zabydleného a vysoce frekventovaného okolí. Za své nasazení, ale často i obětavost nad rámec služebních povinností, s nimiž členové IZS přistupují k ochraně obyvatel naší metropole, si proto zasluhují nejenom toto ocenění, ale mají i můj naprostý respekt,“ doplnil radní Libor Hadrava.