Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia je přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, takzvaného vyzyvatele. V závěrečném kole obdrží studenti stejný úkol jako vyzyvatel. Nejlepší soutěžící, který dosáhne alespoň 66 % výsledku vyzyvatele, je oceněn čestným titulem Sollers (z lat. zručný) a medailí zhotovenou ze 42 gramů ryzího stříbra. V letošním ročníku se soutěžilo v deseti oborech vzdělání – Truhlář, Mechanik opravář motorových vozidel, Kadeřník, Elektrikář, Strojírenství, Cukrář, Stavebnictví, Kuchař, Malíř – Lakýrník a Podlahář. Soutěž v posledně jmenovaném oboru se pilotně konala za účasti zahraničních škol.

„Sollertia ukazuje, že v pražských školách se stále ještě najde spousta schopných a motivovaných žáků, kteří se nebojí vyzvat mistry svých oborů. A takoví, co se výzev nezaleknou už na škole, nebudou mít problém prosadit se i později, na pracovním trhu,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

Dovednostní soutěže Sollertia mají za cíl rozšířit přímou účast podniků jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z praxe obohacuje a rozšiřuje praktickou výuku odborných předmětů, posiluje vazby mezi podniky a školami a je možné díky nim objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru.