Jedná se o 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy zaměřené na udržitelnou mobilitu a energetické úspory a dále o 22. výzvu v rámci prioritní osy zaměřené na vzdělání, vzdělanost a podporu zaměstnanosti. „Včerejší rozhodnutí pražského zastupitelstva, kterým bylo schváleno v rámci dvou výzev celkem jedenáct projektů, je dokladem toho, že usilujeme o řádné čerpání prostředků z evropských fondů. Podpořené projekty prokazatelně přispějí ke zkvalitnění života obyvatel metropole a mimo jiné i k dosažení tolik potřebných úspor,“ uvedla radní hlavního města oblast školství a evropské fondy Irena Ropková

Ve 13. výzvě k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy zaměřené na udržitelnou mobilitu a energetické úspory bylo schváleno celkem osm projektů v maximální výši požadované podpory ve výši bezmála 523 milionů korun. Žadatelem byl ve všech případech pražský dopravní podnik, který s využitím evropských prostředků vybuduje bezbariérový přístup ve stanici metra Palmovka, kde také vymění zastaralé eskalátory. Výměna pohyblivých schodů se bude týkat rovněž stanic metra Karlovo náměstí, Náměstí Republiky, Anděl a Skalka. Ve stanici Dejvická bude z prostředků vyměněno osvětlení a ve stanici Háje dojde k modernizaci osvětlení a větrání. „Jsem ráda, že prostřednictvím operačního programu a v něm alokovaných evropských prostředků, dojde k zvýšení komfortu cestujících pražského metra a rovněž k výrazným energetickým úsporám,“ řekla radní Ropková.

Ve 22. výzvě v rámci prioritní osy zaměřené na vzdělání, vzdělanost a podporu zaměstnanosti pražští zastupitelé schválili podporu třem projektům v maximální výši požadované podpory 14,24 milionu korun. Zde bylo jediným žadatelem Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, které bude díky evropským prostředkům realizovat provoz třech dětských skupin pro celkem 55 dětí. „Dětské skupiny Broučci a Motýlci budou určeny pro celkem čtyřicet dětí od jednoho do čtyř let věku a fungovat budou minimálně do roku 2020. Třetí dětská skupina Sluníčka bude určená pro patnáct dětí ve věku od dvou do čtyř let a fungovat bude nejméně do srpna roku 2019,“ vysvětluje radní Ropková.