„Měsíc listopad byl na Magistrátu hlavního města Prahy měsícem společenské odpovědnosti. Zaměstnanci se do něj hojně zapojili nejen finančně, podporou magistrátních Movemberů či Charitativní organizace DEBRA, ale také pomocí při charitativní sbírce pro Diakonii Broumov. Napadlo mě, proč nepokračovat Tříkrálovou sbírkou pro Centrum sociálních služeb Praha,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Po ukončení sbírky 15. ledna Centrum sociálních služeb Praha věci předá na cílová místa, kde budou použity ve prospěch všech potřebných. Vítáno je především vyprané a nepoškozené oblečení, ale také hygienické potřeby a trvanlivé potraviny.