„I v roce 2017 jsme se zaměřili na dopravní bezpečnost, snížení hlukové zátěže a zlepšení bezbariérovosti. Za stěžejní považuji rozšíření regionální dopravy, a to s přispěním Středočeského kraje,“ vyzdvihuje náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu Petr Dolínek. „Díky této změně může využívat Pražskou integrovanou dopravu pro své cesty více lidí, zapojilo se více obcí, železničních stanic i zastávek,“ doplňuje Petr Dolínek.

Zlomový byl loňský rok pro Technickou správu komunikací. Původně příspěvková organizace hlavního města Prahy se k 1. dubnu 2017 transformovala v akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je právě hlavní město. „S potěšením mohu konstatovat, že transformace proběhla úspěšně. Přes náročné změny organizace práce i samotného fungování společnosti jsme dokázali poskytovat naše služby všem obyvatelům Prahy, aniž by tuto změnu nějak pocítili,“ doplňuje Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva TSK, a. s.

Parkování

V loňském roce připravila Praha nové koncepční řešení zón placeného stání. Od října se do něj zapojily modré zóny v městských částech Praha 1 a Praha 2 a došlo k rozšíření zón na části území Prahy 5, 6, 8 a 16. Více modrých zón zjednodušilo parkování rezidentům a jejich dalším cílem je omezit individuální automobilovou dopravu a preferovat MHD.

Říční přívozy

Říční přívozy se staly běžnou součástí pražské dopravy. V roce 2017 přívozy přes Vltavu přepravily 584 940 osob. Oproti roku 2016 jde o nárůst o 29 %.

Cyklisté

Síť značených pražských cyklotras má celkovou délku přes 470 kilometrů. V roce 2017 přibylo více dvoumístných stojanů na kola, byla spuštěna aplikace Prahou na kole, otevřely se cykloboxy u metra Strašnická a pro veřejnost se otevřely také dvě nové lávky pro cyklisty (přes Botič a na Waltrovce). Město rovněž následuje trendy – nezůstalo pozadu ani v oblasti sdílení kol.

Chodci

Velká pozornost je věnována také podpoře pěší dopravy. Rekonstrukcí prošly některé podchody, byly vybudovány nové přechody pro chodce a realizovaly se bezpečnostní úpravy přechodů.


Příloha: