/zpráva z 12. jednání Rady hl. m. Prahy 28. března 2017/

Hlavní město už několik let příspěvkem z vlastního rozpočtu posiluje platy pedagogických i nepedagogických pracovníků zařazených v obecním a krajském školství na území metropole. Každý zaměstnanec pražského školství tak měsíčně v průměru obdrží k výplatě přibližně sedm set korun navíc, v případě pedagogů, kteří učí na středních či vyšších odborných školách a dalších zařízeních zřizovaných hlavním městem, příspěvek činí dokonce 1 200 korun. Učitelům základních škol město měsíčně přispívá přibližně 1 100 korun. „Posilování platů v oblasti školství považuji za jeden z největších úspěchů tohoto vedení hlavního města. Daří se nám tak alespoň zčásti kompenzovat dlouhodobě nízké platy ve školství a zvýšené náklady na život v Praze. Jsem velmi ráda, že v tomto ohledu vhodně doplňujeme úsilí ministryně školství Kateřiny Valachové o průběžné navyšování platů ve školství ze státního rozpočtu,“ vysvětluje radní pro oblast školství Irena Ropková.

V Praze působí na 17,5 tisíce pedagogů a jejich průměrná mzda činila v loňském roce včetně příspěvku hlavního města přibližně 29 tisíc korun. Na úrovni středních a vyšších odborných škol činil průměrný plat 31,5 tisíce korun, na základních školách pak 27 tisíc korun. „Ráda bych prostřednictvím příspěvku z rozpočtu hlavního města Prahy v příštím roce průměrný plat učitelů ještě navýšila. Praha je tradičním centrem vzdělání a bez adekvátního platového ocenění našich pedagogů se z dlouhodobého hlediska neobejdeme,“ říká radní Ropková při příležitosti Dne učitelů, který připadá tradičně na 28. březen, tedy výročí narození Jana Ámose Komenského.

Nižší platy pedagogů v obecním školství ovlivňují především nižší platové třídy pro pedagogy v mateřských školách a ve školních družinách, u nepedagogických pracovníků má mimo jiné vliv skutečnost, že v obecním školství je oproti krajským školám výrazně více školních jídelen, v nichž jsou zaměstnanci zařazeni v nižších platových třídách. Celkem působí v pražském školství přibližně 24,5 tisíce zaměstnanců, jejichž průměrný plat činí měsíčně 26 tisíc korun.