Druh zadávacího řízení byl zvolen z důvodu krajní naléhavosti případu, kterou hlavní město jako zadavatel svým jednáním nezpůsobilo a ani jí nemohlo předvídat. Z časových důvodů také není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

„Řádné výběrové řízení bylo zahájeno 4. června 2013 a dosud nebylo ukončeno. Momentálně čekáme na výsledek přezkumu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,“ upřesnil radní Libor Hadrava.