„Jsem ráda, že jsme po konstruktivních jednáních došli ke společnému návrhu efektivního přerozdělení části přebytku. Tímto krokem podpoříme více než 100 projektů v oblastech školství a sportu, zkvalitnění veřejného prostoru, služeb pro občany a návštěvníky Prahy, v sociální oblasti a zdravotnictví nebo v oblasti pořízení a rekonstrukce majetku hl. města Prahy,“ uvedla po jednání rady náměstkyně Kislingerová.

Následným rozhodnutí Zastupitelstva by tak mělo dojít k navýšení výdajů rozpočtu Prahy. V běžných výdajích o 290 mil. Kč, v kapitálových výdajích o 2 460 mil. Kč. Posílení rozpočtu se projeví v navýšení výdajů v oblasti školství a sportu o 868,389 mil. Kč, v oblasti sociální a zdravotnictví o 465,7 mil. Kč, v oblasti zkvalitnění veřejného prostoru o 539,611 mil. Kč, v oblasti zkvalitnění služeb poskytovaných občanům a návštěvníkům města o 95,5 mil. Kč a v oblasti pořízení a rekonstrukce majetku města o 780,8 mil. Kč.

Významným příkladem využití těchto prostředků je vytvoření rezervy na havarijní stavy sportovišť a škol (165 mil. Kč), dostavba objektu polikliniky Modřany (41 mil. Kč), revitalizace náplavek (80 mil. Kč), investice do rozšíření Zoologické zahrady hlavního města Prahy (20 mil. Kč) nebo vznik Pražského centra současného umění (100 mil. Kč).

Městské části získají formou účelových dotací dalších 1 450 mil. Kč.

„Pozitivní výsledek loňského hospodaření umožnil reflektovat požadavky městských částí. Ty tak mohou realizovat projekty, které jejich občanům zvýší spokojenost a komfort života v místě jejich bydliště,“ doplnila náměstkyně Kislingerová.

Dojde tak například k investicím do rekonstrukcí sportovišť v Praze 5 (58 mil. Kč), k rekonstrukci objektu v Praze 7 pro umístění polikliniky v rámci zabezpečení zdravotních služeb občanům městské části, ve které nesídlí žádné nemocniční zařízení (30 mil. Kč), nebo rozvoji městského kamerového systému v Praze 8 (27 mil. Kč).