Cílem soutěže je především podpora modernizace místní a regionální veřejné

správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb pro všechny skupiny obyvatel.

Záměrem je rovněž podpora úsilí městských částí hl. m. Prahy o zvyšování úrovně webových stránek a elektronických služeb sloužících především k úplné informovanosti občanů.

Soutěž je tradičně koncipována do 3 kategorií:

  1. nejlepší webové stránky města (v této kategorii mohou soutěžit webové stránky MČ Praha 1–22, včetně MHMP)
  2. nejlepší webové stránky obce (v této kategorii mohou soutěžit webové stránky ostatních městských částí, tj. MČ Praha Benice-Zličín)
  3. nejlepší elektronická služba (v této kategorii mohou soutěžit všechny MČ Prahy 1–57, včetně MHMP)

Přihlášky do soutěže lze podat nejpozději do čtvrtka 28. 1. 2016 do 16.00 hodin.

Formulář přihlášky, podmínky soutěže a další informace o soutěži jsou umístěny na webových stránkách www.zlatyerb.cz. Hodnocení stránek a elektronických služeb přihlášených do soutěže se bude podle dané metodiky konat od 1. do 22. února 2015.

Soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit taktéž občané, kteří mohou dát jednotlivým soutěžícím svůj hlas pro Cenu veřejnosti. Pokyny, jak mohou lidé hlasovat, jsou uvedeny na webových stránkách soutěže.